Regen Regen REGEN
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,057488 USD
% Thay đổi
1,16%
Giá trị vốn hóa thị trường
8,52M USD
Số lượng
4,86K USD
Tổng đơn vị lưu thông
148M
142% từ mức giá thấp nhất
8719% đến mức giá cao nhất
137% từ mức giá thấp nhất
2545% đến mức giá cao nhất

Regen: Cuộc gọi cộng đồng

7
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
22

Regen sẽ tổ chức một cuộc gọi cộng đồng trên Zoom vào ngày 27 tháng 6

Ngày sự kiện: 27 Tháng Sáu 2023 13:30 UTC
Regen Network
@regen_network
The Regen Registry team invites you to join them at the Monthly Environmental Stewardship meeting, tomorrow, 9:30am EST. ☀️

This is an excellent time to share your projects, and learn about projects & methodologies moving within Regen Registry. 🌳 🌻

👉 https://lu.ma/f01xiq1t
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2023 Coindar