Regen Regen REGEN
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,056871 USD
% Thay đổi
0,55%
Giá trị vốn hóa thị trường
8,43M USD
Số lượng
4,76K USD
Tổng đơn vị lưu thông
148M
140% từ mức giá thấp nhất
8815% đến mức giá cao nhất
135% từ mức giá thấp nhất
2573% đến mức giá cao nhất

Regen: Nâng cấp Regen Ledger v.2.0

65
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
34
Ngày sự kiện: 02 Tháng Mười Một 2021 UTC
Regen Network
@regen_network
🗳️Voting is LIVE for Proposal #5 Regen Ledger V2.0 Upgrade! 🔍Regen Ledger v2.0 Details: github.com ✅Cast your vote in the Keplr wallet. wallet.keplr.app
REGEN giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
1,29%
1 giờ
2,16%
3 giờ
3,45%
1 ngày
6,90%
2 ngày
97,55%
Hiện tại (Đã thêm vào 2 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2023 Coindar