22
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,025086 USD
31% từ mức giá thấp nhất
575% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
5,35%
Giá trị vốn hóa thị trường
24,1M USD
31% từ mức giá thấp nhất
98% đến mức giá cao nhất
Số lượng
4,5M USD
Tổng đơn vị lưu thông
962M
96% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
962.226.382
Tổng cung tối đa
1.000.000.000
01 Tháng Hai 2023

REI Network: Hợp tác với XRUN

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 4 tháng trước
14
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
44

thông báo hợp tác

REI Network|From #GXChain!
@GXChainGlobal
#REINetwork × @XRUNofficial We're glad to build a strategic partnership with XRUN, the World's First Web3.0 Lifestyle Dapp created by @XLANDMETAVERSE. 😎Stay tuned for exciting things to come with this partnership! #Web3 #REI $REI #Xrun
REI giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
1,08%
1 giờ
1,50%
3 giờ
6,22%
1 ngày
7,84%
2 ngày
11,55%
Hiện tại (Đã thêm vào 4 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar