Waves Waves WAVES
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
1,28 USD
% Thay đổi
1,62%
Giá trị vốn hóa thị trường
129M USD
Số lượng
22,7M USD
Tổng đơn vị lưu thông
100M
878% từ mức giá thấp nhất
4689% đến mức giá cao nhất
890% từ mức giá thấp nhất
4114% đến mức giá cao nhất

Waves: Cập nhật lộ trình

753
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
89
Ngày sự kiện: Tháng Hai 2019 UTC
WAVES giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
51,69%
Hiện tại (Đã thêm vào 5 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
2017-2024 Coindar