Lịch tiền mã hóa

Tháng Giêng 31, 2023
Đồng
Giá trị vốn hóa thị trường
Từ
Đến
< $1M
$1M - $10M
$10M - $100M
$100M - $1B
$1B - $10B
$10B >
Số lượng
Từ
Đến
< $1M
$1M - $10M
$10M - $100M
$100M - $1B
$1B - $10B
$10B >
Sàn giao dịch
Hiển thị bộ lọc
01 Tháng Hai 2023

Hợp tác với ApeSwap

thông báo hợp tác

Đã thêm vào 1 tháng trước
31
AlgoBlocks

AlgoBlocks ALGOBLK

Hợp tác với Metamirror

thông báo hợp tác

Đã thêm vào 1 tháng trước
22

Hợp tác với XRUN

thông báo hợp tác

Đã thêm vào 1 tháng trước
31
02 Tháng Hai 2023
GeniuX

GeniuX IUX

Hợp tác với DAMAC

thông báo hợp tác

Đã thêm vào 1 tháng trước
21
Frontier

Frontier FRONT

Hợp tác với Concordium

thông báo hợp tác

Đã thêm vào 1 tháng trước
28
03 Tháng Hai 2023
Sign

Sign SIGN

Hợp tác với Déesse

thông báo hợp tác

Đã thêm vào 1 tháng trước
27
07 Tháng Hai 2023
MahaDAO

MahaDAO MAHA

Hợp tác với Kyber Network

thông báo hợp tác

Đã thêm vào 1 tháng trước
26
TradeFlow

TradeFlow TFLOW

Hợp tác với DigiShares

thông báo hợp tác

Đã thêm vào 1 tháng trước
21
Plug Chain

Plug Chain PLUG

Hợp tác với Afflux

thông báo hợp tác

Đã thêm vào 1 tháng trước
28
PlutusDAO

PlutusDAO PLS

Hợp tác với Camelot

thông báo hợp tác

Đã thêm vào 1 tháng trước
19
08 Tháng Hai 2023
MarsDAO

MarsDAO MDAO

Hợp tác với ChronoTech

thông báo hợp tác

Đã thêm vào 1 tháng trước
15
09 Tháng Hai 2023

Hợp tác với CxC

thông báo hợp tác

Đã thêm vào 1 tháng trước
30
10 Tháng Hai 2023
Sui

Sui SUI

Hợp tác với Tencent Cloud

thông báo hợp tác

Đã thêm vào 1 tháng trước
16
Aptos

Aptos APTOS

Hợp tác với Chingari

Chingari đã chọn Mạng Aptos làm chuỗi khối L1 ưa thích của mình

Đã thêm vào 1 tháng trước
38

Hợp tác với Đại học Canada Dubai (CUD)

Binance giúp mang tiền điện tử đến CUDUAE, một trường đại học hàng đầu ở Dubai.

Đã thêm vào 1 tháng trước
39
14 Tháng Hai 2023

Hợp tác với Arc Finance

thông báo hợp tác

Đã thêm vào 1 tháng trước
30
Plug Chain

Plug Chain PLUG

Hợp tác với Lucky Plus

thông báo hợp tác

Đã thêm vào 1 tháng trước
29
15 Tháng Hai 2023

Hợp tác với China Telecom

China Telecom, nhà mạng không dây lớn thứ 2 tại Trung Quốc 🇨🇳 (hơn 390 triệu thuê bao di động), đã hợp tác với Conflux để phát triển thẻ S…

Đã thêm vào 1 tháng trước
511
Caduceus

Caduceus CMP

Hợp tác với Numen

thông báo hợp tác

Đã thêm vào 1 tháng trước
29
16 Tháng Hai 2023

Hợp tác với SoftBank

Thông báo hợp tác với SoftBank

Đã thêm vào 1 tháng trước
28
17 Tháng Hai 2023
Verasity

Verasity VRA

Hợp tác với StrikeX

thông báo hợp tác

Đã thêm vào 1 tháng trước
629

MetaMask hợp tác với Mercuryo

thông báo hợp tác

Đã thêm vào 1 tháng trước
39
SAND

SAND SAND

Hợp tác với TOEI ANIMATION

thông báo hợp tác

Đã thêm vào 1 tháng trước
40
19 Tháng Hai 2023
MOOI

MOOI MOOI

Hợp tác với Megaton Finance

thông báo hợp tác

Đã thêm vào 1 tháng trước
37
20 Tháng Hai 2023
SOCOL

SOCOL SIMP

Hợp tác với Mises Browser

thông báo hợp tác

Đã thêm vào 1 tháng trước
30

Hợp tác với Chainmonsters

thông báo hợp tác

Đã thêm vào 1 tháng trước
42
SAND

SAND SAND

Hợp tác với The Lost Wallet

thông báo hợp tác

Đã thêm vào 1 tháng trước
30
21 Tháng Hai 2023
Gather

Gather GTH

Hợp tác với MetaKeep

thông báo hợp tác

Đã thêm vào 1 tháng trước
38
Ankr

Ankr ANKR

Hợp tác với Microsoft

thông báo hợp tác

Đã thêm vào 1 tháng trước
35
Aragon

Aragon ANT

Hợp tác với Lens Protocol

thông báo hợp tác

Đã thêm vào 1 tháng trước
35
1 2 3 4
Thêm
2017-2023 Coindar